04 ผู้ที่มีผลงานสูง

ตอน 4

ผู้ที่มีผลงานสูงสร้างการเติบโตด้วยการบริการลูกค้าอย่างไรบ้าง

ใช่ว่าทุกบริษัทจะติดกับดักด้านการบริการลูกค้าที่พบได้ทั่วไปเช่นนี้ ที่จริงแล้วบางบริษัทอยู่เหนือกว่าบริษัทอื่นทั้งหมด แล้วทำได้อย่างไร ทำได้ด้วยการเชื่อมโยงทีมการบริการกับทุกทีมของธุรกิจอย่างชัดเจน จนได้ผลเป็นเครื่องจักรการบริการลูกค้าที่ได้รับการหล่อลื่น สามารถรวบรวม ติดตาม และนำคำติชมไปดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์และขยายธุรกิจให้เติบโต

เราได้นิยาม “ผู้ที่มีผลงานสูง” ว่าหมายถึงผู้ตอบแบบสำรวจที่ให้คะแนนองค์กรตนเองว่ามีคะแนนเป็นอันดับต้นๆ ในด้านองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้า เช่น:

ความสามารถในการลงมือตามฟีดแบ็กจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ
จำนวนการฝึกอบรมที่จัดให้ทีมบริการลูกค้า
การวัดประสิทธิภาพการบริการลูกค้าที่ครอบคลุมและอยู่ในช่วงเวลาเหมาะสม

ผู้ที่มีผลงานสูงนั้นคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในการสำรวจของเรา

บริษัทเหล่านี้ใช้หลักคิดที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันดังนี้:

ทุ่มทุนให้การบริการลูกค้าในฐานะเครื่องจักรเพื่อการเติบโต

ผู้ที่มีผลงานสูงเข้าใจในคุณค่าอันแท้จริงของทีมบริการลูกค้า ไม่ใช่แค่มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญต่อการให้ทุนโครงการการบริการลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ แต่ยังมีแนวโน้มที่จะจับตาดูผลกระทบสำคัญต่อธุรกิจและลงมือเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นไปพร้อมๆ กัน

ผู้ที่มีผลงานสูงนั้น:

7.6x
มีแนวโน้ม 7.6 เท่าที่จะเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการบริการลูกค้าเป็นการปฏิบัติงานสำคัญที่สร้างรายได้
6.7x
มีแนวโน้ม 6.7 เท่าที่จะติดตามตรวจสอบกำไรและขาดทุนสำหรับทีมบริการลูกค้า
6.2x
มีแนวโน้ม 6.2 เท่าที่จะเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการให้เงินทุนการบริการลูกค้าได้ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง
5.2x
มีแนวโน้ม 5.2 เท่าที่จะเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าองค์กรของตนให้เงินทุนด้านการบริการลูกค้าอย่างเพียงพอ
3.4x
มีแนวโน้ม 3.4 เท่าที่จะมีแผนเพิ่มการลงทุนด้านการบริการลูกค้าอย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ในปีถัดไป

สร้างการยอมรับในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทที่เป็นผู้นำด้านการบริการลูกค้านั้น มีการเห็นพ้องต้องกันตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง แทนที่จะมีทีมบริการลูกค้าแบ่งแยกกันไป ทีมผู้บริหารจะมีบทบาทอย่างจริงจังในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลกระทบสำคัญ และในหลายกรณี มีการผูกค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับอาวุโสกับความพึงพอใจของลูกค้าโดยตรง

ผู้ที่มีผลงานสูงนั้น:

9.2x
มีแนวโน้ม 9.2 เท่าที่จะระบุว่าผู้นำระดับอาวุโสดูเมตริกการบริการลูกค้าทุกวัน
7.7x
มีแนวโน้ม 7.7 เท่าที่จะเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าผู้นำระดับอาวุโสทุ่มเทเอาใจใส่กับการบริการลูกค้า
6.2x
มีแนวโน้ม 6.2 เท่าที่มีผู้บริหารของการบริการลูกค้าอยู่ในระดับ C
5.7x
มีแนวโน้ม 5.7 เท่าที่จะมีแผนกลยุทธ์ด้านการบริการลูกค้าระยะเวลาสามปี
4.2x
มีแนวโน้ม 4.2 เท่าที่จะรายงานว่าค่าตอบแทนของผู้นำระดับอาวุโสเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Net Promoter Score (NPS)

ขยายศักยภาพของเอเจนต์ให้เต็มที่

แม้บรรดาเอเจนต์จะเป็นดังหัวใจที่สูบฉีดของทีมบริการลูกค้าไม่ว่าอยู่ในบริษัทใด แต่งานนี้เป็นงานที่ยากลำบากและภาวะหมดไฟไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เอเจนต์ได้ปรับตัวตามเครื่องมือ ช่องทาง และกระบวนการใหม่ๆ พร้อมทั้งดูแลจัดการกับความคาดหวังและการติดต่อสอบถามจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทที่มีผลงานสูงนั้นเข้าใจในความจำเป็นที่ต้องฝึกอบรมเพิ่มขึ้น เห็นอกเห็นใจมากขึ้น และลงทุนสูงขึ้น เพื่อลดการเสียลูกค้าและเพิ่มศักยภาพให้ผู้คนในองค์กรของตน

ผู้ที่มีผลงานสูงนั้น:

9.9x
มีแนวโน้ม 9.9 เท่าที่จะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าเอเจนต์ของตนมีความรู้ความสามารถสูงที่สุด
6.4x
มีแนวโน้ม 6.4 เท่าที่มีแผนขยายโอกาสการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น
4.3x
มีแนวโน้ม 4.3 เท่าที่จะตระหนักว่าเอเจนต์ของตนทำงานหนักเกินไป

ดังนั้น เอเจนต์ของบริษัทที่มีผลงานสูง:

9.9x
มีแนวโน้ม 9.9 เท่าที่จะพอใจเป็นอย่างยิ่งกับเวิร์กโฟลว์ที่มีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
8.3x
มีแนวโน้ม 8.3 เท่าที่จะพอใจเป็นอย่างยิ่งกับความถี่การจัดฝึกอบรม

การผสานความสามารถใหม่เข้ากับธุรกิจ

บริษัทที่นำหน้าด้านการบริการลูกค้านั้นคอยติดตามเรื่องเทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุดอยู่เสมอ สำหรับลูกค้าของบริษัทเหล่านี้ มันหมายถึงตัวเลือกของช่องทางที่มากขึ้น มีเรื่องให้ปวดหัวน้อยลง และประสบการณ์โดยรวมที่ดียิ่งขึ้น

ผู้ที่มีผลงานสูงนั้น:

6.8x
มีแนวโน้ม 6.8 เท่าที่ได้นำความสามารถด้านการบริการลูกค้าในเชิงสนทนาไปปฏิบัติงาน เช่น การเพิ่มช่องทางการส่งข้อความ หรือทำให้สลับช่องทางได้ในใบสั่งงานเดียว
3.7x
มีแนวโน้ม 3.7 เท่าที่จะมีความสามารถในการเริ่มและพักการสนทนากับเอเจนต์
2.9x
มีแนวโน้ม 2.9 เท่าที่จะใช้แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยเหลือด้านเวิร์กโฟลว์สำหรับเอเจนต์

เมื่อมองไปในอนาคตแล้ว บริษัทเหล่านี้:

4.8x
มีแนวโน้ม 4.8 เท่าที่จะสนใจอย่างยิ่งในการยืนยันตัวตนของลูกค้าและประวัติการสั่งซื้อโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเอเจนต์
4.1x
มีแนวโน้ม 4.1 เท่าที่จะสนใจอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนเมตริกให้เกี่ยวข้องกับคุณภาพของประสบการณ์ลูกค้า
3.7x
มีแนวโน้ม 3.7 เท่าที่จะสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบหน้าข้อมูลลูกค้าที่ครบถ้วนให้เอเจนต์
ตอนถัดไป
ความสำเร็จในอนาคตขึ้นอยู่กับการเติบโตที่เกิดขึ้นใหม่สองด้าน