การบริการเชิงสนทนา

การบริการเชิงสนทนา

การบริการลูกค้าที่ยังขาดความเป็นมนุษย์

เจาะลึกเทคโนโลยี

Conversational Robot

ลูกค้าย่อมไม่ต้องการประสบการณ์บริการที่ให้ความรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตน หรือทื่อๆ เหมือนหุ่นยนต์

ลูกค้าอยากได้ปฏิสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติและเป็นส่วนตัว พวกเขาอยากให้ข้อมูลจากการปฏิสัมพันธ์ครั้งก่อนถูกส่งต่อไปยังการสนทนาในครั้งถัดไป และเช่นเดียวกับความสัมพันธ์อื่นๆ ลูกค้าไม่ชอบที่ต้องบอกซ้ำๆ หรือรู้สึกว่าบริษัทไม่ใส่ใจฟังหรือไม่เรียนรู้จากสิ่งที่ลูกค้าพูด

ธุรกิจต้องก้าวไปไกลกว่าความคิดที่ว่าปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าคือการติดต่อชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่เกิดข้อผิดพลาดแล้วหมดธุระกันไป ลูกค้าได้เชื่อมกับแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถกลับมาสนทนากันได้อีกในทุกที่ทุกเวลาที่สะดวก ลูกค้าเองก็คาดหวังให้ธุรกิจต่างๆ ทำเช่นเดียวกัน

แต่ถึงแม้หลายบริษัทจะตระหนักถึงความเร่งด่วนในการนำแนวทางเชิงสนทนามาใช้ ส่วนมากกลับใส่ใจเพียงผิวเผินในด้านความเป็นไปได้และสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ

“มีการสนทนากับลูกค้าที่หลากหลายเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่บริบทอันมีค่าเหล่านี้กลับถูกเก็บไว้ในแผนกใดแผนกหนึ่ง ผู้อื่นที่อาจได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้กลับไม่ได้พบเห็น”

MIKE GOZZO รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Zendesk

ทว่า การบริการลูกค้าเชิงสนทนาจะร้อยเรียงแต่ละปฏิสัมพันธ์ให้เป็นการสื่อสารในภาพรวมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับลูกค้า เป็นการสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและเกิดข้อมูลเชิงลึกขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป แม้ไม่ใช่แค่การเพิ่มช่องทางใดช่องทางหนี่งเข้าไป แต่หลายๆ ครั้งมักมีอุปสรรคภายในบางอย่างที่ทำให้บริษัทต่างๆ ไม่สามารถใช้แนวทางเชิงสนทนาได้อย่างเต็มที่

หากไม่มีข้อมูลประกอบจากบริบทเหล่านี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะให้บริการแบบเฉพาะตัว มีส่วนร่วมในการสื่อสารเชิงรุก หรือรับรู้คำแนะนำติชมสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ ยิ่งไปกว่านั้น มีการปฏิบัติต่อลูกค้าราวกับเป็นคนแปลกหน้าในแต่ละครั้งที่ติดต่อมา โดยลูกค้ามากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ตั้งใจว่าจะเลิกติดต่อหลังจากเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียว ถึงเวลาทลายกำแพงระหว่างคุณกับลูกค้าแล้ว และเราจะอธิบายว่าต้องทำอย่างไรด้วยข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า เอเจนต์ ผู้นำธุรกิจ และทีมภายในองค์กรของเราเอง

ลูกค้าอยากสนทนา

71%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
61%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
63%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
51%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
47%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
45%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
68%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
58%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
60%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
51%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
47%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
41%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
85%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
82%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
81%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
70%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
69%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
70%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
75%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
82%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
79%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
73%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
70%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
72%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
72%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
62%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
64%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
51%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
48%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
53%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
74%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
69%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
74%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
59%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
55%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
49%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
67%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
49%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
50%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
40%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
43%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
34%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
69%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
55%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
54%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
45%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
42%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
36%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
68%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
60%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
58%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
50%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
40%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
38%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
86%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
83%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
83%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
69%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
71%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
70%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
64%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
66%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
65%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
62%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
58%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
57%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
81%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
81%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
81%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
77%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
72%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
75%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
71%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
70%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
70%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
60%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
60%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
58%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
71%
คาดหวังว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
62%
ต้องการการสนทนาที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในทุกช่องทาง
61%
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อหรือคืนสินค้า
40%
เปิดรับคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์จากเอเจนต์
39%
ต้องการดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง
31%
ต้องการใช้ช่องทางที่ตนเองคุ้นเคย
ระเบียบวิธีวิจัย: วิธีการทำวิจัยของเรา

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้มาจากแหล่งข้อมูลสามแหล่ง: แบบสำรวจทั่วโลกตอบโดยผู้บริโภค 3,500 ราย แบบสำรวจทั่วโลกตอบโดยธุรกิจ 4,600 แห่ง และข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ Zendesk Benchmark จากกว่า 97,500 บริษัท

ธุรกิจเสี่ยงจะถูกทิ้งจากการสนทนา

การบริการเชิงสนทนาคืออะไร

แม้การบริการเชิงสนทนาจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับธุรกิจส่วนมาก การสนทนาที่ง่ายดายประเภทนี้ได้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับผู้บริโภคแทบจะในทุกแง่มุมของชีวิตประจำวัน "วิธีที่เราพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวของเราเปลี่ยนไป และกำลังเปลี่ยนความคาดหวังของลูกค้าด้วย" Gozzo กล่าว "หากการสนทนาระหว่างบุคคลมีรูปแบบหลากหลายและลื่นไหล การสนทนากับบริษัทก็ควรเป็นเช่นนั้น และนี่คือเป้าหมายในอนาคตของการบริการลูกค้า"

สำหรับลูกค้า การบริการเชิงสนทนาหมายถึงการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและลื่นไหลมากขึ้น กับบริษัทที่รู้จักลูกค้าและมีประวัติการติดต่อซื้อขายก่อนหน้านั้น
Stats

65% ของบริษัทต่างๆ ต้องการเพิ่มเครื่องมือที่เอื้อให้เอเจนต์ทำงานได้ในหลากหลายช่องทาง

สำหรับบริษัท นั่นหมายถึงการรับรู้ประสบการณ์ลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การติดต่อกับบริษัทครั้งแรก การเข้าชมเว็บไซต์ แม้กระทั่งการเดินเข้าไปในร้านค้า เช่นเดียวกับประวัติการส่งข้อความ ทุกคำถาม ความคิดเห็น หรือการตอบกลับต่างได้รับการจัดเก็บเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาโดยรวม วิธีนี้เอื้อให้ธุรกิจต่างๆ ปรับปฏิสัมพันธ์ในอนาคตให้เป็นแบบเฉพาะตัว และเข้าถึงลูกค้าในเชิงรุกเมื่อได้รู้จักลูกค้าดีขึ้น

ลูกค้ามากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์บอกว่าตนเองคาดหวังประสบการณ์เชิงสนทนา อนาคตที่ว่านั้นอาจมาถึงแล้วก็ได้

ผู้บริโภคไม่ต้องการให้ปฏิสัมพันธ์ของตนเป็นเพียงการติดต่อทางธุรกิจ พวกเขาคาดหวังการบริการแบบเฉพาะตัวที่สืบต่อจากการสนทนาที่มีก่อนหน้านั้น หากจะให้ชัดเจนก็คือ

+74%
ของลูกค้าคาดหวังให้ตัวแทนเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและข้อสงสัยของพวกเขา
+73%
ต้องการความสามารถในการเริ่มการสนทนาในช่องหนึ่งแล้วรับกลับอีกช่องทางหนึ่ง
+60%
เต็มใจที่จะใช้หลายช่องทางเพื่อเริ่มต้นและทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

ธุรกิจต่างๆ กำลังตามหลังความคาดหวัง

มีไม่ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าสามารถสนทนาโดยเอื้อให้ลูกค้าตอบเมื่อใดและที่ใดก็ได้ตามสะดวก แม้จะมีความสนใจเพิ่มขึ้นมาก โดยมี 34 เปอร์เซ็นต์ที่ระบุว่ากำลังเพิ่มความสามารถที่จำเป็นมากในการให้บริการเชิงสนทนา แต่ก็มีหลายบริษัทยังไม่ได้เตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมีบริษัทเพียง 42 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สามารถผสานระบบแพลตฟอร์มการบริการลูกค้าของตนกับช่องทางธุรกิจอื่นๆ อย่าง Apple Business Chat, Facebook Messenger หรือ WhatsApp

Channelbuttons

ธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน

35%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
36%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
30%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
30%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
23%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
25%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา
46%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
44%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
39%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
35%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
25%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
12%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา
45%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
45%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
41%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
44%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
35%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
19%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา
46%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
42%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
39%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
38%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
28%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
19%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา
40%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
36%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
30%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
34%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
29%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
11%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา
38%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
44%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
36%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
41%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
33%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
13%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา
49%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
36%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
32%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
32%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
26%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
19%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา
44%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
46%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
34%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
38%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
28%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
25%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา
55%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
53%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
43%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
44%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
38%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
16%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา
45%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
37%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
47%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
46%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
31%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
13%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา
43%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
51%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
34%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
35%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
29%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
15%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา
44%
ผสานระบบการบริการลูกค้ากับช่องทางธุรกิจอื่นๆ
41%
สามารถให้การช่วยเหลือและบริการแบบดิจิทัลได้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการบริการกับลูกค้า
36%
หลังจากพักการสนทนาชั่วคราวแล้วสามารถสนทนาต่อได้อย่างราบรื่น
41%
ยืนยันข้อมูลลูกค้าและประวัติต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยเอเจนต์
35%
ให้เอเจนต์สลับระหว่างช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดเพื่อทำการแก้ไขปัญหา
23%
มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้เอเจนต์เพื่อเข้าถึงทุกการสนทนา

ลงทุนในการเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

90 เปอร์เซ็นต์ของผู้นำทางธุรกิจและผู้บริหารตระหนักว่าองค์กรของตนจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการบริการลูกค้าเชิงสนทนา

ความต้องการของแต่ละธุรกิจย่อมแตกต่างกันไป แต่ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ระบุว่ามีสามเรื่องสำคัญที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็คือ:

+28%
ของบริษัทต่างๆ บอกว่าพวกเขาจะต้องนำกระบวนการทำงานใหม่มาใช้
+27%
บอกว่ายังต้องฝึกอบรมตัวแทนถึงวิธีการใหม่ๆ ในการสนทนากับลูกค้า
+26%
บอกว่าพวกเขาจะต้องลงทุนในความสามารถด้านระบบอัตโนมัติที่ดีขึ้น

ความสำเร็จครั้งใหญ่เกิดขึ้นได้จากการพูดคุย

ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำการเพิ่มเพียงสองสามช่องทาง หรือดำเนินธุรกิจไปตามปกติ

ในเมื่อบริษัทต่างๆ กำลังแข่งขันกันสร้างการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ ย่อมไม่มีใครสามารถนั่งเฉยๆ แล้วปล่อยให้คนอื่นแซงหน้าไป ในการเริ่มนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าที่จะผลักดันการเติบโตและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยืนยาวกับลูกค้า ผู้นำต้องเปลี่ยนหลักคิดและแนวทางของตนใหม่

การสนทนากับลูกค้าเริ่มต้นด้วยการเตรียมเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมไว้ให้พร้อม

Lightbulb

ประเมินช่องทางที่มีอยู่เดิมเปิดช่องทางใหม่หากจำเป็น และจัดการให้เกิดประสบการณ์ที่เสมอต้นเสมอปลายสำหรับลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าเลือกติดต่อด้วยวิธีใด

ใช้แพลตฟอร์มรวมศูนย์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่รองรับการสนทนาได้

เมื่อการสนทนาเพิ่มจำนวนขึ้น ใช้ประโยชน์จาก AI หรืองานอัตโนมัติเพื่อช่วยจัดการการสนทนาใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามา ตอบคำถามต่างๆ นอกเวลาทำการปกติ และคัดกรองคำขอต่างๆ แม้แชทบอทจะตอบคำถามไม่ได้ แต่การทักทายและบอกให้ลูกค้าทราบถึงความพร้อมในการช่วยเหลือนั้นเป็นวิธีที่ดี

+65%
ของบริษัทต่างๆ ต้องการปรับปรุงตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพของประสบการณ์การบริการลูกค้า
+68%
ของบริษัทต่างๆ ต้องการอนุญาตให้มีการตรวจสอบทางดิจิทัลของลูกค้าและประวัติการค้าโดยไม่ต้องพูดคุยกับตัวแทนสด
+65%
ของบริษัทต่างๆ ต้องการเพิ่มเครื่องมือที่ช่วยให้ตัวแทนทำงานได้หลายช่องทาง

องค์กรต่างๆ ยอมรับว่ามีเรื่องที่ต้องจัดการ

22% 30% 33% 29% 22% 26% 27% 27% 29% 33% 30% 30%
ต้องนำกระบวนการใหม่มาใช้ในการทำงาน
22% 27% 33% 24% 22% 32% 31% 31% 34% 29% 24% 35%
ต้องกำหนดเมตริกใหม่เพื่อวัดคุณภาพการบริการ
19% 30% 30% 27% 22% 26% 30% 28% 24% 34% 26% 29%
ต้องฝึกอบรมเอเจนต์ในด้านกลยุทธ์ใหม่เชิงการสนทนา
21% 27% 29% 27% 21% 33% 28% 26% 28% 22% 28% 22%
ต้องรองรับปฏิสัมพันธ์แบบข้ามช่องทาง
23% 24% 31% 28% 20% 22% 26% 31% 34% 25% 28% 27%
ต้องออกแบบเวิร์กโฟลว์ใหม่
20% 24% 28% 24% 29% 18% 27% 29% 31% 24% 25% 28%
ต้องเพิ่มช่องทางใหม่
13% 21% 23% 20% 13% 15% 18% 21% 34% 21% 21% 24%
ต้องค้นหาวิธีใหม่ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบข้ามแผนก
17% 19% 21% 20% 15% 18% 20% 17% 31% 28% 19% 21%
ต้องเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการพนักงานสำหรับช่องทางต่างๆ
14% 19% 22% 17% 18% 19% 22% 22% 24% 28% 23% 15%
ต้องลงทุนในความสามารถด้านงานอัตโนมัติที่ดีกว่าเดิม

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีแล้ว บริษัทต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมในการพิจารณาแนวทางปัจจุบันอย่างจริงจัง

เรื่องราวของลูกค้า นำประสบการณ์แบบส่วนตัวสู่พื้นที่ดิจิทัล

Four Seasons ผสมผสานไฮทัชและไฮเทคเพื่อให้เกิดประสบการณ์ดิจิทัลที่สะท้อนความเป็นส่วนตัวได้อย่างไร

ทางด้านขวาเป็นสามคำถามเชิงกลยุทธ์ที่ทุกบริษัทควรนำไปใช้เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แนบแน่นขึ้น

อุปสรรคในการสื่อสาร (ทั้งภายในและภายนอก) มีอะไรบ้าง ที่ขัดขวางไม่ให้ประสบการณ์เชิงสนทนาเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น

ลองนึกถึงการปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้าของคุณในปัจจุบัน คุณจะทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองได้อย่างไร แทนที่จะทำให้รู้สึกว่าเป็นแค่คนที่รอคิวอยู่ มีอุปสรรคที่ทำให้เอเจนต์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการแบบเฉพาะตัวที่เป็นธรรมชาติหรือไม่ ถ้ามี ไม่ใช่คุณคนเดียวที่มีอุปสรรคนี้ มีเอเจนต์เพียง 29 เปอร์เซนต์เท่านั้นที่ระบุว่าสามารถทำงานร่วมกับทีมที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิผลในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แน่นแฟ้นขึ้น

คุณจะทำความรู้จักลูกค้าให้มากขึ้นได้อย่างไร

การทำความรู้จักลูกค้าให้มากขึ้นหมายถึงการหาโอกาสเข้าถึงนอกเหนือจากการให้บริการเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้น เมื่อใดที่คุณได้เรียกลูกค้าด้วยชื่อเล่น คุณจะเริ่มเห็นโอกาสในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งกว่าเดิม

คุณจะใช้ความสัมพันธ์ที่ลงลึกกับลูกค้าเหล่านี้ในการส่งเสริมธุรกิจของคุณในส่วนอื่นๆ ได้อย่างไร

ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แน่นแฟ้นขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณทั้งหมด โดยการให้ความสำคัญต่อปัญหาที่พบโดยทั่วไปหรือโอกาสในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ทว่า จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเข้าถึงคนที่เหมาะสมเท่านั้น จัดการให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ในวงกว้าง ไม่ถูกเก็บไว้ในทีมช่วยเหลือและบริการเท่านั้น

ตอนถัดไป
สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ทำทื่อๆ แบบขอไปที
อ่านรายงานฉบับเต็ม